Opłaty ryczałtowe w sezonie 2021-22
rk | 2021-07-14 07:46:58

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ustalił wysokość opłat ryczałtowych od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach III ligi i niższych klas w sezonie 2021/2022.

Uchwała nr 33/Z/nk/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku Zarządu MZPN
w sprawie wysokości opłat ryczałtowych
§ 1
1. Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwałą 33/Z/nk/ z dnia 07 lipca 2021 roku ustala wysokość opłat ryczałtowych i sposób jej uiszczenia zgodnie z ust. 1-4 niniejszej uchwały.
2. Opłaty ryczałtowe od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach III ligi i niższych klas (zawieszone w sezonie 2020/21) w sezonie 2021/2022 wynoszą:
a) III liga 2000 zł
b) IV liga 1300 zł
c) Klasa Okręgowa 1000 zł
d) A klasa 650 zł
e) B klasa 300 zł
f) C klasa 300 zł
g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych 12 zł
3. Opłata ryczałtowa zawiera:
a) roczną składkę członkowską w wysokości 12 zł
b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie
c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników zgłaszanych po raz pierwszy do rejestru w systemie Extranet PZPN i uprawnienia dowolnej liczby zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie
4. W sezonie 2021/22 kluby uczestniczące w rozgrywkach są zobowiązane do uiszczenia opłaty nie później niż na 14 dni przed startem rozgrywek danej klasy rozgrywkowej. Opłata ma być wniesiona na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.