Komunikat Zarządu MZPN
ango | 2021-06-10 15:11:18

Zarząd MZPN na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku podjął Uchwałę nr 39/Z/21 w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZPN oraz zasad wyboru Prezesa MZPN.

Zarząd zmienił Uchwałę nr 4/Z/21 Zarządu MZPN z dnia 25 lutego wykreślając z niej konieczność uzyskania 30 rekomendacji dla kandydata na prezesa Związku.