KOMUNIKAT BIURA MZPN
ango | 2021-06-07 11:55:17

Komunikat Biura MZPN dotyczący weryfikacji zgłoszeń o kandydowaniu na funkcję Prezesa Zarządu MZPN.

Na podstawie §10 ust. 6 Uchwały nr 4/Z/2021 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z dnia 25 lutego 2021 r. Biuro Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych w terminie zgłoszeń delegatów – kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że wpłynęły następujące zgłoszenia o kandydowaniu [w kolejności alfabetycznej]:

1. KOŁTUN Ryszard – złożył w terminie oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz złożył 136 prawidłowych oświadczeń delegatów o udzieleniu poparcia.
2. SOSIN Łukasz – złożył w terminie oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie; nie złożył oświadczeń delegatów o udzieleniu poparcia.

Na podstawie §10 ust. 5 informacja o osobach będących delegatami z poszczególnych jednostek [imię i nazwisko, reprezentowany podmiot/jednostka] miała zostać udostępniona na pisemny wniosek delegata na Walne Zebranie Delegatów MZPN przez biuro MZPN wraz z formularzami oświadczenia o udzieleniu poparcia od dnia 12 maja 2021 r. Wnioski o udzielenie informacji złożyli delegaci [w kolejności alfabetycznej]: KOŁTUN Ryszard, SĘKOWSKI Andrzej.
Zgodnie z §10 ust. 2 ww. uchwały osoba będąca delegatem na Walne Zebranie Delegatów ubiegająca się o funkcję Prezesa Zarządu MZPN zobowiązana była do przedłożenia w formie pisemnej na dedykowanym formularzu zgłoszenia o kandydowaniu wraz z: a) oświadczeniami o udzieleniu poparcia przez co najmniej 30 delegatów, przy czym każdy delegat mógł poprzeć jednego kandydata; oraz b) oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
Do złożenia oświadczenia o udzieleniu poparcia uprawnionych było 156 delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZPN.