IV ligi i klasa okręgowa Kraków 2 zawieszone do 18 kwietnia br. (akt.)
ango | 2021-04-09 08:56:29

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z Rozporządzeniami Rady Ministrów z dn. 19.03.2021 i 8.04.2021 r. w sprawie obostrzeń związanych ze stanem epidemii, rozgrywki seniorskie i młodzieżowe w Małopolsce pozostają zawieszone do dn. 18.04 br. włącznie.

Do północy 8 kwietnia 2021 r. do organów prowadzących rozgrywki w obu grupach IV ligi i klas okręgowych na
terenie Małopolski wpływały dokumenty poświadczające możliwość zgodnego z prawem udziału w rozgrywkach. W IV
lidze zachodniej i klasie Okręgowej Kraków 2 liczba oświadczeń nie była stuprocentowa, tak więc w tych ligach
prowadzonych przez Wydział Gier MZPN nie ma możliwości wznowienia zawieszonych rozgrywek do czasu zmiany
obostrzeń wynikających z sytuacji epidemicznej. 

IV liga zachodnia
* wpłynęło 12 oświadczeń
* wpłynęło 1 pismo od klubu, który oświadczył, że drużyna jest amatorska, nie spełnia wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów i nie posiada zawodników na statusie stypendialnym. Klub będzie gotowy do wznowienia rozgrywek po zniesieniu obostrzeń
* 6 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa okręgowa Kraków 2
* wpłynęło 5 oświadczeń
* wpłynęło 6 pism od klubów, które oświadczyły, że nie spełniają wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów i nie
posiadają zawodników na statusie stypendialnym
* 4 kluby nie przysłały żadnej informacji

Priorytetem Związku pozostaje rozegranie sezonu 2020/21 w pełnym kształcie. Należy jednak brać pod uwagę, że po
ewentualnym kolejnym przedłużeniu obostrzeń nie uda się tego dokonać i sezon może zostać zakończony bez rozegrania
wszystkich kolejek. Takie rozwiązanie traktowane jest jako ostateczność. Jednocześnie informujemy, że na mocy
regulaminów związkowych wciąż obowiązującym terminem zakończenia sezonu ligowego jest 30 czerwca.

Z komunikatów Podokręgów Piłki Nożnej:

IV liga wschodnia (Tarnów):
– wpłynęło 13 oświadczeń poprawnych oraz
– wpłynęło 1 pismo od klubu, który oświadczył, że drużyna jest amatorska, nie spełnia wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów i nie posiada zawodników na statusie stypendialnym – wszyscy amatorzy oraz
– 6 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa okręgowa Tarnów 1:
– wpłynęło 11 oświadczeń o spełnieniu wymogów oraz
– wpłynęło 1 oświadczenie, że klub nie jest w stanie sprostać wytycznym
– 5 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa Okręgowa Tarnów 2 (Bochnia-Brzesko):
- wpłynęło 9 oświadczeń
- 6 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa Okręgowa Kraków 1 (Olkusz):
Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu udziela informacji dotyczącej spełnienia wymogów Rozporządzenie Rady Ministrów przez kluby uczestniczące w rozgrywkach Klasy Okręgowej Kraków 1:
- wpłynęły 2 oświadczenia klubów o spełnieniu wymogów stypendialnych zawodników, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów
- pozostałe 13 klubów nie przesłało żadnej informacji

Klasa Okręgowa Kraków 3 (Myślenice-Wieliczka):
- wpłynęło 6 oświadczeń
- 8 klubów nie przysłało żadnej informacji

Klasa Okręgowa Podhalańsko-Limanowska:
- wpłynęło 12 oświadczeń
- 2 kluby nie złożyły deklaracji

Klasa Okręgowa Małopolska Zachodnia:
- wpłynęło 7 oświadczeń z klubów które spełniają wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów
- wpłynęło 4 pism od klubów które oświadczyły, że nie spełniają wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów i nie
posiadają zawodników na statusie stypendialnym
- 6 klubów nie przysłały żadnej informacji

Aktualizacja: 18:58