Uwaga kluby! Ważne informacje WG MZPN przed startem rundy wiosennej
ango | 2021-03-03 09:04:07

Już 20 marca 2021 r. startuje runda wiosenna w większości lig na terenie Małopolski. 

Wydział Gier MZPN przypomina, że zgodnie z regulaminem kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie wiosennej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy. Można to zrobić za pośrednictwem Extranetu, bądź pisemnie (e-mail) wysyłając informacje do organu prowadzącego rozgrywki. Brak terminów spowoduje, że zostaną wpisane z urzędu i każda zmiana będzie wymagać zgody przeciwnika i opłaty.

Kiedy kończy się zimowe okienko transferowe?
1 lutego 2021 roku rozpoczął się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Od tego dnia można dokonywać transferów zawodników do wszystkich klas rozgrywkowych. Różny dla poszczególnych lig jest natomiast czas trwania okna transferowego. Zimowe okno transferowe kończy się dzień przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej, w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik ma zostać uprawniony.

Ważne! Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie terminem zaległego bądź przełożonego meczu.

Co istotne, niedopuszczalne są próby zatwierdzania zawodników poprzez występujące w niższych ligach drużyny rezerw, dla których okna transferowe trwają z reguły dłużej. W przypadku, gdy zawodnik zostanie pozyskany na podstawie umowy transferowej do klubu, którego zespół rozpoczął już rozgrywki, to nie będzie mógł zostać do niego uprawniony, będzie natomiast mógł zostać uprawniony do gry w drużynie, która nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek.

Zamknięcie okna transferowego oznacza zakaz dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie i uprawnienie do gry jedynie zawodników wolnych, jeśli zachodzi któraś z poniższych przesłanek:
* zawodnik nie jest związany z klubem żadną umową i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą (12 miesięcy liczymy od dnia wygaśnięcia poprzedniej deklaracji gry amatora),
* zawodnik do 28 lutego 2021 r. posiadał status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe jest do 31 marca 2021 r.
* zawodnik, który dotychczas nie był potwierdzony do żadnego klubu.
Zarówno procedura transferów jak i uprawnień zawodników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem nowej wersji systemu Extranet: https://kluby24.pzpn.pl

W ilu klubach można zagrać w danym sezonie piłkarskim?
Wydział Gier MZPN informuje, że w trakcie rundy jesiennej sezonu 2020/2021 uległy zmianie przepisy Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej (ze zmianą Uchwałą nr I/10 z 21.01.2021 r.). Dokonane zmiany miały na celu m.in. dostosowanie postanowień Uchwały do aktualnych przepisów FIFA i unifikację postanowień uchwały z innymi przepisami związkowymi.

W przypadku niższych lig większość zmian zacznie obowiązywać od rundy wiosennej sezonu 2020/2021.

Prezentujemy najważniejsze dla klubów zmiany w przepisach:

§ 21 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech klubów w ciągu okresu od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie w dwóch klubach.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez FIFA w sezonie 2020/2021, we wskazanym wyżej okresie, zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach w trzech klubach.

§ 26 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do klubu odstępującego za zgodą stron i zawodnika, przy czym jego potwierdzenie do klubu może nastąpić wyłącznie w okresie transferowym, z zastrzeżeniem postanowień § 27.

§ 27 ust. 1. W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:
e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji bramkarza w sytuacji kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej jednego bramkarza uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej.