Zbigniew Jabłoński nie żyje
info_foto
ango | 2012-11-20 20:31:47

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 


                      ŚP
Zbigniewa Jabłońskiego, 
wieloletniego działacza sportowego. 

W latach siedemdziesiątych pełnił funkcję prezesa Wisły Kraków. 
Od 1972 roku był członkiem Zarządu PZPN, a w latach 1986 – 1989 prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatnio był przewodniczącym Klubu Seniora w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Cześć Jego Pamięci.

Za Zarząd 
Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec