7 sierpnia szkolenie spikerów zawodów piłkarskich
ango | 2013-07-19 09:54:37

W porozumieniu z Komisją ds. Licencji Klubowych MZPN, Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN organizuje 1-dniowe szkolenie spikerów zawodów piłkarskich, którego ukończenie upoważniać będzie do prowadzenie meczów III ligi oraz klas niższych.

Planowany termin szkolenia to 7.08.2013 roku. Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 7.08.o godzinie 9:00 na stadionie MKS Cracovia SSA  
w Krakowie przy ul. Kałuży 1 (rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30). Program kursu, który prezentujemy w załączeniu, obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne z mikrofonem na stanowisku spikerskim MKS Cracovia SSA.
Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa MZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej od III ligi do klas niższych.
Koszt kursu wynosi 150zł.od osoby (bez kosztów dojazdu).

Zgłoszenia należy kierować  do:
- Tomasz Bałdys – kierownik kursu, tel. 694 464 979, tomasz.baldys@cracovia.pl
- Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, mckonsulting2011@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz Klub, z którym kandydat zamierza współpracować. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą 1 szt. fotografii do legitymacji spikera.

Biorąc pod uwagę  potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez kluby, podnoszenia poziomu organizowanych zawodów oraz kreowania kulturalnych zachowań widzów, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym i zgłoszenie do szkolenia kandydatów.

Program kursu TUTAJ