Zmiany w uchwale w sprawie zakończenia sezonu
rk | 2020-06-29 18:08:19

Zarząd Małopolskiego ZPN na dzisiejszym posiedzeniu dokonał zmian w uchwale w sprawie zakończenia sezonu 2019/2020 w Małopolsce.

Uchwała nr 17/Z/2020
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale nr 3/Z/2020 Zarządu MZPN z 28 maja 2020 r.

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwala, co następuje:
§ 1
Na podstawie § 29 ust. 2 pkt 12 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zmienia treść Uchwały nr 3/Z/2020 Zarządu MZPN z 28 maja 2020 r. w sprawie zakończenia sezonu 2019/2020 w Małopolsce, w § 3 ust. 5 i 6.
Ostatni akapit w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Zawodnikami uprawnionymi do gry w meczach PP planowanych do rozegrania w czerwcu/lipcu 2020 r. są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do końca maja 2020 r. Zawodnikami uprawnionymi do gry w meczach barażowych decydujących o awansie z IV ligi do III ligi planowanych do rozegrania w czerwcu/lipcu 2020 r. są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do dnia poprzedzającego rozegranie pierwszego meczu barażowego”.
§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Małopolska Liga Juniorów Starszych sezon ligowy 2020/2021 rozpocznie w składzie drużyn odpowiadającym ostatniej rozegranej kolejce w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021, poszerzonym o 4 drużyny mające prawo awansu z lig okręgowych bezpośrednio lub poprzez baraże. Baraże zostaną przeprowadzone przed nowym sezonem, w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier MZPN. Pozostałe ligi młodzieżowe na szczeblu MZPN rozpoczną sezon 2020/2021 z zachowaniem zasad awansów i spadków po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec

tj. U. nr 3/Z/2020 z 28.05.2020 r.
zm. U. nr 17/Z/2020 z 29.06.2020 r.
Uchwała nr 3/Z/2020
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zakończenia sezonu 2019/2020 w Małopolsce
(tekst jednolity)


§1
Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zakończeniu sezonu 2019/2020 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach. Zachowane zostały zasady awansów, zrezygnowano natomiast ze spadków. Zakończenie sezonu dotyczy wszystkich rozgrywek ligowych, od IV ligi w dół wraz z rozgrywkami kobiet i młodzieżowymi, ale nie obejmuje rozgrywek Pucharu Polski.
§2
Decyzję podjęto po analizie aktualnego stanu prawnego obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego z wystąpieniem stanu epidemii, Uchwały Zarządu PZPN z 12 marca 2020 r. w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych, a także na podstawie §29 pkt 2 ppkt 11, 12 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§3
Szczegółowe decyzje:
1. Ustalono, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce poszczególnych klas i grup rozgrywek MZPN (w przypadku równości punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje bezpośredni mecz). Drużyny, które w zakończonych rozgrywkach zajęły miejsca premiowane awansem zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2019/2020 będą miały prawo gry w wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2020/2021. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych z wyjątkiem drużyn, które wycofały się z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/2020.
2. Mecze barażowe decydujące o awansie do III ligi pomiędzy Unią Tarnów (1. miejsce w IV lidze wschodniej) i Cracovią II (1. miejsce w IV lidze zachodniej) odbędą się tylko w przypadku, gdy rząd, w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, zezwoli na rozgrywanie spotkań w niższych ligach. Warunki i terminy zostaną ustalone z zainteresowanymi klubami.
3. Inauguracja sezonu ligowego 2020/21 planowana jest na pierwszą połowę sierpnia. Termin ten dotyczy wszystkich szczebli rozgrywek seniorskich, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju. Do 10 czerwca 2020 r. kluby potwierdzają udział w nowym sezonie (na formularzu zgłoszeniowym) w organach prowadzących rozgrywki.
4. Drużyna klubu, która po zakończeniu sezonu 2019/2020 zrezygnuje z uczestnictwa w danej klasie rozgrywkowej, może na pisemny wniosek wystąpić w następnym cyklu rozgrywek niżej o jedną klasę rozgrywkową. Ta decyzja musi zostać podjęta najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r. Po tym terminie wycofanie się z rozgrywek będzie skutkowało przesunięciem niżej o dwie klasy rozgrywkowe. Decyzja nie powoduje spadków w klasie i grupie rozgrywkowej do której trafi zainteresowana drużyna, jak również nie powoduje dodatkowych awansów i konieczności uzupełnienia.
Drużyny wycofane z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/20, mogą przystąpić do sezonu 2020/21 w rozgrywkach o jeden poziom niższych (pierwotnie relegacja o dwa poziomy).
5. Rozgrywki Pucharu Polski sezonu 2019/20 na szczeblu MZPN i Podokręgów PN zostaną dokończone tylko w przypadku, gdy rząd, w ramach kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, zezwoli na rozgrywanie spotkań w niższych ligach. Od dnia ogłoszenia Rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw kluby będą miały co najmniej dwa tygodnie na przygotowania. Termin zakończenia rozgrywek Pucharu Polski w sezonie 2019/2020 zostaje przedłużony do 15 sierpnia 2020 r.
Planowane terminy (wstępne):
Półfinały na szczeblu podokręgów – 24 czerwca 2020 r. (środa)
Finały na szczeblu podokręgów – 28 czerwca 2020 r. (niedziela)
Półfinały na szczeblu tzw. okręgów – 5 lipca 2020 r. (niedziela)
Finały na szczeblu tzw. okręgów – 8 lipca 2020 r. (środa)
Półfinały na szczeblu Małopolski – 19 lipca 2020 r. (niedziela)
Finał na szczeblu Małopolski – 22 lipca 2020 r. (środa)
Zawodnikami uprawnionymi do gry w meczach PP planowanych do rozegrania w czerwcu/lipcu 2020 r. są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do końca maja 2020 r. Zawodnikami uprawnionymi do gry w meczach barażowych decydujących o awansie z IV ligi do III ligi planowanych do rozegrania w czerwcu/lipcu 2020 r. są zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie do dnia poprzedzającego rozegranie pierwszego meczu barażowego.
6. Małopolska Liga Juniorów Starszych sezon ligowy 2020/2021 rozpocznie w składzie drużyn odpowiadającym ostatniej rozegranej kolejce w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021, poszerzonym o 4 drużyny mające prawo awansu z lig okręgowych bezpośrednio lub poprzez baraże. Baraże zostaną przeprowadzone przed nowym sezonem, w terminach wyznaczonych przez Wydział Gier MZPN. Pozostałe ligi młodzieżowe na szczeblu MZPN rozpoczną sezon 2020/2021 z zachowaniem zasad awansów i spadków po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.
7. Ostateczny kształt lig i system rozgrywek na poszczególnych szczeblach w sezonie 2020/21 zostanie podany przez Wydział Gier MZPN i Komisje Gier Podokręgów Piłki Nożnej prowadzących poszczególne rozgrywki po zakończeniu procesu licencyjnego i przesłaniu przez kluby zgłoszeń/potwierdzeń do rozgrywek.
8. Przedłużona zostaje z urzędu o rok - do 30 czerwca 2021 r. - ważność weryfikacji boisk, które kończą się 30 czerwca 2020 r. z wyjątkiem klubów mających zalecenia oraz klubów, które uzyskały awans do klasy wyższej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec