Sezon 2020-2021 - Puchar Polski - zgłoszenia
TK | 2020-06-23 13:40:36

Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć termin zgłoszenia drużyn do Pucharu Polski na szczeblu Rejonu Kraków na dzień 2020-06-30.

Wydział Gier MZPN przypomina klubom B klasy (w sezonie 2019/2020), że w celu uczestniczenia drużyny w  rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2020/21 muszą zgłosić drużynę podając na e-mail wg@mzpnkrakow.pl:

- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel.)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie PPN Kraków o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

W rozgrywkach Pucharu Polski mogą uczestniczyć drużyny niezrzeszone. Przy zgłoszeniu należy podać:

- nazwę drużyny
- adres boiska na którym będzie drużyna rozgrywać zawody jako gospodarz
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- listę zawodników wraz z kartami zdrowia lub oświadczeniami zawodników o zdrowiu (dot. zawodników powyżej 23 roku życia)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie MZPN o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej i A Klasy sezonu 2019/2020. Klub A Klasy (w sezonie 2019/2020) może wystąpić do Wydziału Gier MZPN o zwolnienie z udziału w rozgrywkach (forma pisemna) do dnia 30 czerwca 2020 roku na e-mail: wg@mzpnkrakow.pl

I runda -  25/26 lipca 2020 r. (losowanie 2019-07-03 g. 13) (uczestniczą Klasa A, Klasa B, drużyny niezrzeszone)

II runda - 1/2 sierpnia 2020 r. (losowanie 2019-07-03 g. 13)

III runda - 19 sierpnia 2020 r. (łącznie z drużynami Klasy Okręgowej sezonu 2019/2020)

IV runda - 2 września 2020 r. (łącznie z drużynami IV ligi sezonu 2019/2020)

V runda - 16 września 2020 r. (łącznie z drużynami III ligi sezonu 2019/2020)

Ćwierćfinały - 30 września 2020 r.

Półfinały - 14 października 2020 r.

Finał - 11 listopada 2020 r.

 

Kluby, które mają prawo uczestnictwa w Pucharze Polski na szczeblu Rejonu Kraków w sezonie 2020/2021 to:

III liga

IV liga

Klasa Okręgowa

Kraków Klasa A

Kraków Klasa B i niezrzeszone