Baraż o III ligę: 8 i 12 lipca br.
rk | 2020-06-09 16:07:42

Prezydium Zarządu Małopolskiego ZPN podjęło decyzję o terminach meczów barażowych o awans do III ligi, pomiędzy Unią Tarnów a Cracovią II. Spotkania odbędą się 8 i 12 lipca, gospodarzem pierwszego będzie Unia, a gospodarzem drugiego Cracovia II.

Uchwała Prezydium Zarządu
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
z dnia 9 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia barażu o awans do III ligi, gr. IV sezonu 2020/2021

Na podstawie § 29 ust. 2 pkt 12 w zw. z § 34 ust. 1 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 19 ust. 2 oraz z § 14 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 zatwierdzonego Uchwałą nr 32/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, niniejszym uchwala się co następuje:
§ 1
1. Ze względu na wystąpienie nadzwyczajnej okoliczności w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej niniejszą uchwałą zobowiązuje Wydział Gier MZPN do wprowadzenia ustalonych w tej uchwale zasad rozegrania meczów barażowych o prawo udziału w rozgrywkach III ligi gr. IV w sezonie 2020/2021 pomiędzy drużynami klubów ZKS Unia Tarnów (zwycięzca IV ligi gr. wschodniej) a MKS Cracovia S.S.A (zwycięzca IV ligi gr. zachodniej).
2. Niniejsza Uchwała została podjęta wobec stwierdzenia przez Prezydium Zarządu MZPN braku możliwości uzgodnienia stanowisk klubów w zakresie terminu rozegrania meczów.
3. Biorąc pod uwagę wprowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej „Założenia powrotu do treningów i rywalizacji sportowej klubów piłkarskich PKO Bank Polski Ekstraklasy, Totolotek Pucharu Polski, Fortuna 1. ligi oraz II ligi” a także treść dokumentów przygotowanych przez Zespół Medyczny PZPN stanowiących uzupełnienie tych założeń, Prezydium Zarządu MZPN uznaje wniosek klubu ZKS Unia Tarnów o rozegranie spotkań barażowych w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r jako niezgodny z zasadą rywalizacji w duchu fair play. Na dzień podjęcia niniejszej Uchwały założeniami powrotu do rywalizacji sportowej, o których mowa powyżej, objętych jest 22 zawodników klubu MKS Cracovia S.S.A. uprawnionych (na dzień podjęcia niniejszej Uchwały) do wystąpienia w meczach barażowych. Udział tych zawodników w innej rywalizacji sportowej w okresie objęcia programem powrotu do rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i Totolotek Pucharu Polski jest wykluczony. Zgodnie natomiast z § 10 ust. 1 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 „zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony”. Jednocześnie klub MKS Cracovia S.S.A. wnioskował o rozegranie meczów barażowych po zakończeniu rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy, dopuszczając jednocześnie możliwość rozegrania spotkania barażowego przed zakończeniem tych rozgrywek, nie wcześniej jednak niż po 34 kolejce Ekstraklasy (3-6 lipca 2020 r.), a zatem w terminie zbliżonym do projektowanego terminu półfinału rozgrywek Totolotek Pucharu Polski (7-8 lipca 2020 r.).
4. Biorąc pod uwagę treść Uchwały nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020 r., ze względu na konieczność rozegrania meczów barażowych, kluby uprawnione do występu w meczach barażowych mają możliwość za zgodą klubu i zawodnika, przedłużenia do dnia 31 lipca 2020 r. kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracji gry amatora, których okres obowiązywania kończy się 30 czerwca 2020 r. Brak jest zatem argumentów natury prawnej dotyczących możliwości kontraktowania i kompletowania kadr drużyn, które uniemożliwiałyby rozegranie meczów barażowych w miesiącu lipcu 2020 r.
5. Ze względu na wystąpienie wyjątkowej sytuacji przedłużenia rozgrywek sezonu 2019/2020 do dnia 31 lipca 2020 r. ze względu na konieczność rozegrania meczu barażowego o prawo do udziału w rozgrywkach III ligi gr. IV (na podstawie Uchwały nr IV/48 z dnia 12 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020 r.), niniejszą uchwałą Małopolski Związek Piłki Nożnej jako organ prowadzący rozgrywki IV ligi gr. wschodniej i gr. zachodniej wykorzystuje przysługujące mu uprawnienia do zmiany terminu meczów barażowych i wyznaczenia obligatoryjnego terminu ich rozegrania, zgodnie z zasadą rywalizacji w duchu fair play oraz w sposób możliwie odpowiadający stanowiskom klubów wskazanym w ust. 3 powyżej.

§ 2
1. Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ustala termin rozegrania pierwszego meczu barażowego na dzień 8 lipca 2020 r. (w roli gospodarza ZKS Unia Tarnów – zgodnie z losowaniem z dnia 2 czerwca 2020)
2. Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej ustala termin rozegrania drugiego meczu barażowego na dzień 12 lipca 2020 r. (w roli gospodarza Cracovia II)
3. Pozostałe kwestie organizacyjne podlegające ustaleniu określi Wydział Gier MZPN zgodnie z upoważnieniem wynikającym z Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020.

§ 3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.