Kurs kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych
ango | 2013-07-17 10:55:03

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN organizuje w dniach 2.08 i 6.08.2013 r. szkolenie kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

Rozpoczęcie zajęć o godz.9.00 w Ośrodku Szkolenia KOMANDOS w Nowej Hucie, oś. Złotej Jesieni 2.
Program kursu obejmuje m.in. wybrane zagadnienia z psychologii, kryminalistyki, prawa karnego, zasady organizowania i zabezpieczania imprez oraz współpracę z Policją i Państwowa Strażą Pożarną – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.08.2011r.
Przewidywany koszt kursu - 250,00 zł brutto.


Zgłoszenia należy kierować do
Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN
- Marian Cebula – tel. 531-462-010
e-mail: mckonsulting2011@gmail.com
podając imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia oraz imię ojca.