Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
ango | 2020-05-14 14:11:44

Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN z dniem 12 maja 2020 r. rozpoczyna proces licencyjny dla klubów IV ligi i klubów awansujących do klas wyższych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021.

Informujemy, że zgodnie z "Przepisami Licencyjnymi dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne" wymagane dokumenty należy złożyć/przesłać do Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN do dnia:
- 29 maja 2020 r. - kluby IV ligi
- 10 czerwca 2020 r. - kluby awansujące z klas niższych do wyższych

Niezbędne dokumenty licencyjne wraz z załącznikami znajdują się na stronach MZPN (w zakładce Licencje) oraz Podokręgów.

Wysokość opłat licencyjnych na sezon rozgrywkowy 2020/2021 pozostaje w tej samej wysokości jak w sezonie 2019/2020.
Opłatę licencyjną należy wpłacać na konto macierzystego Podokręgu Piłki Nożnej.

Kluby wezwane przez Licencjodawcę do uzupełnienia dokumentów są zobowiązane do ich złożenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wezwania.

Klub, który nie otrzyma licencji do udziału w rozgrywkach, ma prawo odwołania do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych MZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji.

Prosimy o terminowe dostarczenie/przesłanie dokumentów.


Sekretarz                                                                                     Przewodniczący
Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN                                        Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN
Stanisław Dańda                                                                         Jan Popiołek

Przepisy Licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne TUTAJ

Załącznik MZPN do Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne TUTAJ