Zostań sędzią już na studiach
ango | 2013-07-15 09:57:34

W hallu Pałacu Larischa (Kraków, ul. Bracka 12) doszło do podpisania porozumienia ws. organizacji projektu „Zostań sędzią już na studiach”.

Pod dokumentem złożyli podpisy: prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - red. Ryszard Niemiec, przewodniczący Kolegium Sędziów MZPN - Andrzej Sękowski, przewodniczący Sekcji Prawa Sportowego TBSP UJ - Piotr Szefer oraz przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ - Mateusz Mroczek. Spotkanie prowadził Łukasz Stupka (Fundacja „Piłka jest piękna”).

W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu MZPN - wiceprezesi Tadeusz Kędzior i Jerzy Kowalski oraz Jerzy Cierpiatka i Andrzej Strumiński. Ponadto byli obecni przewodniczący Rady Trenerów MZPN i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Krakowie-Nowej Hucie - Michał Królikowski oraz przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Kraków MZPN - Piotr Musialik

Współorganizatorami projektu są Małopolski Związek Piłki Nożnej oraz dwie organizacje studenckie - Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ i Sekcja Prawa Sportowego TBSP UJ. Projekt czynnie wspiera Kolegium Sędziów PZPN, traktując go jako swoisty program pilotażowy.

Celem pionierskiego projektu jest poprawa zarówno jakości, jak i wizerunku środowiska sędziowskiego. Szkolenie ma być wyjątkowe nie tylko ze względu na specjalną grupę docelową. Unikatowa będzie także jego unowocześniona formuła oraz prelegenci, którymi mają zostać znani, doświadczeni sędziowie. Studenci zorganizują natomiast cykl spotkań naukowych, w trakcie których skupią się na aktualnych tendencjach zmian w przepisach gry.

Nabór uczestników projektu odbędzie się w październiku 2013, natomiast trzymiesięczne szkolenie rozpocznie się na początku listopada tak, aby w marcu przeprowadzić egzamin sędziowski. W szkoleniu weźmie udział kilkudziesięciu studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Jeszcze przed podpisaniem dzisiejszego porozumienia zgłosiło się siedmioro kandydatów, w tym dwie przedstawicielki płci pięknej.