Zmarł Zbigniew Marszałek
info_foto
ango | 2020-04-09 13:11:46

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci śp. Zbigniewa Marszałka, długoletniego dyrektora i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej.

Wieloletni sędzia i obserwator piłkarski III ligi i klas niższych, członek zarządu Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymał Tytuł Sędziego Zasłużonego PZPN. Miał 54 lata.
Cześć Jego Pamięci!