Decyzja ZKO MZPN korzystna dla Zieleńczanki
rk | 2013-07-12 18:56:49

Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła odwołanie LKS Zieleńczanka od walkoweru jakim klub został ukarany za nieprzystąpienie do meczu Klasy Okręgowej Kraków I z Nową Proszowianką.

ZKO MZPN postanowiła zmienić zaskarżone orzeczenie I instancji i ukarać walkowerem 0:3 drużynę MKS Nowa Proszowianka z tego powodu, że jako gospodarz spornych zawodów (z 27 czerwca) nie wywiązała się z ciążących na niej obowiązków przygotowania boiska w rozumieniu przepisów prawa związkowego.

Orzeczenie jest prawomocne i wykonalne przez Wydział Gier MZPN w Krakowie.

Stronom przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji wnoszonej do Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia za pośrednictwem ZKO MZPN po uiszczeniu opłaty w kwocie 3500 zł. Wniesienie kasacji nie wstrzymuje wykonania orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej.