Obradował Zarząd MZPN: od sezonu 2020-2021 wraca przepis o młodzieżowcach
info_foto
ango | 2019-12-18 11:02:30

We wtorek, 17 grudnia 2019 r., obradował Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po zakończeniu odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne.

Z 14 podjętych uchwał najważniejsza dotyczczy istotnej zmiany regulaminowej od sezonu 2020/2021. Otóż w zawodach mistrzowskich seniorów w ciągu całego meczu będzie obowiązywał udział zawodników młodzieżowych w liczbie minimum:
* IV liga - 2 zawodników
* klasa okręgowa - 1 zawodnik
W klasach A, B i C przepis o młodzieżowcach nie będzie obowiązywał.
Przypominamy, że po raz ostatni przepis o młodzieżowcach obowiązywał w Małopolskim Związku Piłki Nożnej w sezonie 2016/2017. Wówczas w IV lidze i klasie okręgowej należało wystawić co najmniej po dwóch młodzieżowców, a w klasie A - jednego.

* Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub szkoleni w klubach zrzeszonych w PZPN, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 2020/2021 będą to zawodnicy urodzeni w roku 2000 i młodsi. Określenie „zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN” oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15. rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 15. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 21. rok życia). 

Zarząd na podstawie par. 16 ust. 3 oraz par. 6 ust. 1 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wykluczył Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej z listy członków MZPN. Na poprzednim posiedzeniu Zarządu MZPN (16 lipca 2019 r.) stosowną uchwałą został powołany Podokręg MZPN w Tarnowie.

Zarząd MZPN powołał Komisję do spraw Ustalania Ekwiwalentu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w składzie: Bartosz Ryt (przewodniczący), Andrzej Godny (wiceprzewodniczący), Tomasz Kowal, Zbigniew Koźmiński, Mateusz Stankiewicz, Konrad Twardowski.

W poczet członków MZPN przyjęto siedem klubów: Akademia Piłkarska Wierzchosławice, Stwarzyszenie Frydmański Sypaniec (nazwa zwyczajowa: Sypaniec Frydman), Szkółka Piłkarska Brzeszcze w Przecieszynie, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym w Stróżach (nazwa zwyczajowa: Akademia Piłkarska Kolejarz), Parafialny Klub Sportowy Jakub Więcławice Stare, Klub Sportowy Akademia Górniczo- Hutnicza Kraków, Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice (nazwa zwyczajowa: Sekcja Futsalowa Sparta Spytkowice).
(ag)