Ostateczny termin złożenia wniosków licencyjnych dla samodzielnych klubów młodzieżowych
ango | 2019-08-02 18:46:53

Komisja ds. Licencji Klubowych MZPN informuje, że kilka samodzielnych klubów młodzieżowych nie złożyło jeszcze dokumentów.

Brak wypełnionych wniosków licencyjnych w terminie do 14 sierpnia br. spowoduje, że klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Więcej informacji na stronie mzpnkrakow.pl w zakładce Licencje.