Statut PZPN bez zmian, będzie reorganizacja II ligi, III liga zaczeka
info_foto
ango | 2013-06-22 10:47:59

Obradujące w piątek w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Piłki Nożnej nie zmieniło statutu PZPN, co było głównym punktem zjazdu.

Od głosowania nad zmianami ostatecznie odstąpiono po uwagach delegatów, w tym prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Niemca i przewodniczącego Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej Henryka Kasperczaka.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe PZPN za 2012 rok oraz przyjęło zaktualizowany Regulamin Dyscyplinarny. Po dyskusji odstąpiono od przyjęcia nowego statutu związku na tym posiedzeniu. Kontrowersje wzbudziła propozycja zrównania liczby mandatów dla wojewódzkich związków piłkarskich - małe związki miały mieć ich tyle samo, co wielokrotnie większe (każdy po cztery głosy). Protestowali też trenerzy, bo projekt zmian przewidywał dla nich o jeden mandat mniej. Roman Kosecki skrytykował zaś ograniczenie praw wyborczych posłom i innym przedstawicielom życia publicznego.

Będzie reorganizacja II ligi, III liga zaczeka
Zarząd PZPN przyjął w czwartek regulamin rozgrywek o mistrzostwo II ligi w sezonie 2013/2014.
Ustalono, że zespoły, które zajmą miejsca 9-18 w tabeli każdej grupy, w następnym sezonie będą występować we właściwej terytorialnie grupie III ligi. Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2013/2014 do II ligi awansują dwa kluby wyłonione w meczach barażowych spośród mistrzów poszczególnych 8 grup III ligi.
Jednocześnie zarząd PZPN zobowiązał Okręgowe Związki Piłki Nożnej do przeprowadzenie do końca sezonu 2013/2014 konsultacji wśród klubów III-ligowych, dotyczących reorganizacji na tym poziomie rozgrywek. Do końca nadchodzącego sezonu kluby III ligi w porozumieniu z OZPN mają podjąć decyzję w sprawie kształtu reformy rozgrywek III-ligowych, której efekty poznamy na starcie sezonu 2015/2016.

ST, pzpn.pl