Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN
ango | 2013-06-28 07:13:55

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przypomia, że ostateczny termin składania wniosków o przedłużenie licencji trenerskich bądź wydanie nowych przed rundą jesienną upływa 15 lipca 2013 r.  

Uwaga! Należy przestrzegać terminu składania wniosków licencyjnych, gdyż wnioski złożone w terminie komisja licencyjna jest zobligowana rozpatrzyć do dnia rozpoczęcia rozgrywek, natomiast wnioski złożone po terminie będzie rozpatrywać w terminie późniejszym z całymi konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z winy składającego wniosek z opóźnieniem.

Dokumenty:
- starannie wypełniony wniosek
- poświadczony odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki nożnej (świadectwo ukończenia kursu lub uczelni może zastąpić tylko czasowo w/w dokumenty)
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw obywatelskich.
- zaświadczenie o uczestnictwie w kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez ZPN i PZPN.
- wniesiona opłata (PZPN A - 100 zł, PZPN B - 50 zł)

Przewodniczący komisji ds. licencji trenerskich
Zdzisław Kapka

Wniosek o przyznanie (przedłużenie) licencji trenerskiej TUTAJ
Oświadczenie TUTAJ