Śląski ZPN organizuje ogólnopolski kurs spikerów
ango | 2012-11-06 12:53:50

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że po raz kolejny uzyskał zgodę Polskiego Związku Piłki Nożnej na organizację Ogólnopolskiego Kursu Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy, I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą m.in. przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl. ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa PZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej. Koszt kursu wynosi 500 zł od osoby (bez noclegów i wyżywienia). Przewidziany termin kursu 06 - 07 - 08 grudnia 2012 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu „Dom Sportowca” (Stadion Ludowy) w Sosnowcu ul. Kresowa 1, tel. (32) 299-64-37. Uczestnicy kursu proszeni są przy zgłoszeniu rezerwacji o podawanie hasła „Kurs Spikerów” (preferencyjne ceny).

Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2012 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie. Wpłaty należy dokonać na konto:
Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice
PKO BP III O/Katowice Nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Bliższych informacji udziela przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich p. Krzysztof Smulski, telefon (32) 256-21-78 lub 502-737-882.