Majewski i Dorna na konferencji trenerów w Nowym Sączu
info_foto
ango | 2013-06-03 19:51:15

W Nowym Sączu na obiektach Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ odbyły się warsztaty dla trenerów i instruktorów piłkarskich. 

W ramach tzw. „Festiwalu Nauki”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu oraz tamtejszy Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zorganizowali Konferencję Metodyczno-Szkoleniową dla trenerów i instruktorów piłki nożnej.

Konferencja odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu Andrzeja Kuźmy - przewodniczącego wydziału szkolenia OZPN w Nowym Sączu, Zbigniewa Małka - wykładowcy odpowiedzialnego za szkolenie piłkarskie i gimnastyczne w IKF oraz Wiesława Rutkowskiego - właściciela ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Las Vegas w Barcicach.

Miejscem konferencji były obiekty IKF, z nowoczesną aulą oraz sztuczną płytą boiska piłkarskiego. Na wysoki poziom merytoryczny konferencji miały przede wszystkim wpływ osoby prowadzące zajęcia praktyczne i wykłady. Trening pokazowy z zawodnikami drużyny AZS PWSZ Nowy Sącz (akademickimi wicemistrzami Małopolski) prowadzili wybitni fachowcy: Stefan Majewski - reprezentant Polski, medalista mistrzostw świata w Hiszpanii, były selekcjoner I reprezentacji Polski, aktualnie dyrektor sportowy PZPN oraz Marcin Dorna - trener reprezentacji olimpijskiej Polski U-21 (w ubiegłym roku z U-17 zdobył brązowy medal mistrzostw Europy).

Trening był pokazem przykładowych ćwiczeń i gier kształtujących umiejętność szybkiego przechodzenia z obrony do ataku i ataku do obrony. Trener Marcin Dorna podczas swojego wykładu związanego z przeprowadzonym wcześniej treningiem, zwrócił szczególną uwagę na kształtowanie u piłkarzy umiejętności organizacji gry z maksymalnie szybkim przejściem z obrony do kontrataku oraz maksymalnie szybkim organizowaniem obrony po stracie piłki. Podał przykład drużyn takich jak Real Madryt, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund, które potrafią w kontrataku zdobyć bramkę w ciągu 5-7 sekund od momentu przechwytu piłki. W dalszej części konferencji Marcin Dorna i Stefan Majewski w zastępstwie nieobecnego dr. Miłosza Stępińskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, trenera reprezentacji Polski U-20, wygłosili przygotowany przez niego wykład „Nauczanie taktyki we współczesnej piłce nożnej”.

Trener Stefan Majewski, jako osoba koordynująca reprezentacje Polski we wszystkich grupach wiekowych, w swoim wykładzie zwrócił się do trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą z pytaniem: „Trener czy nauczyciel?”. Podkreślił rolę i znaczenie oraz specyfikę pracy szkoleniowców prowadzących treningi z zawodnikami w tych grupach wiekowych. W swoim wykładzie Majewski po raz kolejny uświadomił, że praca trenera to zarządzanie czasem, przestrzenią i ludźmi. Model aksjologiczny „trenera” przedstawiony przez Stefana Majewskiego jest bardzo wymagający i trudny do osiągnięcia, ale wszyscy trenerzy i instruktorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą powinni do niego dążyć.

Naukową okrasą organizowanej konferencji był wykład wybitnego specjalisty w dziedzinie fizjologii prof. Aleksandra Tyki, pełniącego na co dzień obowiązki prorektora AWF i kierownika Katedry Fizjologii i Biomechaniki w Krakowie oraz kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. Swój wykład prof. Tyka poświęcił fizjologicznym aspektom piłkarstwa, zwracając szczególną uwagę na ewolucję badań wydolnościowych piłkarzy nożnych oraz na strategię nawadniania organizmu piłkarza. Podczas wykładu prof. Tyka podkreślił znaczenie rodzaju płynów oraz czasu ich podawania w warunkach treningowych i meczowych. Wykorzystując przerwę w konferencji dyrektor IKF dr Tomasz Cisoń zapoznał trenerów Majewskiego i Dornę z profesjonalnym, jedynym na skalę ogólnopolską, sprzętem stanowiącym wyposażenie pracowni fizjologii, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Szczególną uwagę gości zwróciła nowoczesna komora krioterapii i komora hipoksyjna oraz możliwość wykonywania wyjazdowych pomiarów i badań biochemicznych i wydolnościowych. Przedstawiciele PZPN byli pełni uznania dla bazy sportowej i zaplecza hotelowego IKF, z których być może w przyszłości skorzysta sztab szkoleniowy centrali piłkarskiej.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie na czele z Lucjanem Franczakiem - przewodniczącym Wydziału Szkolenia, byłym trenerem Wisły Kraków, Michałem Królikowskim - przewodniczącym Rady Trenerów i dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży oraz Andrzejem Turczyńskim - członkiem Wydziału Szkolenia. Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu reprezentowali: prezes - Antoni Ogórek i przewodniczący Rady Trenerów - Janusz Świerad, a władze samorządowe Nowego Sącza: Józef Kantor - dyrektor Wydziału Kultury i Sportu oraz Mieczysław Gwiżdż - przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta. W imieniu starosty Jana Golonki, przewodniczący Komisji Sportu powiatu nowosądeckiego - Marian Kuczaj wręczył trenerom wykładowcom najwyższe powiatowe wyróżnienie, „Jabłka Sądeckie”. Goście i uczestniczący w konferencji trenerzy podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Łącznie uczestniczyło w niej 120 trenerów i instruktorów oraz studentów III roku wf specjalizacji instruktorskiej z piłki nożnej. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat i dzięki logistycznej pomocy Starostwa Sądeckiego, płyty CD z wszystkimi materiałami kursu.

Niebawem, również w IKF PWSZ ul. Kościuszki 2, odbyła się kolejna konferencja metodyczno-szkoleniowa specjalnie dla trenerów i nauczycieli wf prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży. Na zaproszenie Rady Seniorów OZPN Nowy Sącz mieli przybyć: wiceprezes PZPN - Roman Kosecki i były piłkarz Sandecji i Startu - poseł Andrzej Czerwiński. Niestety, obydwaj panowie zawiedli i mimo zapewnień nie dotarli na spotkanie z trenerami. Fakt ten na szczęście nie wpłynął na poziom merytoryczny i atmosferę konferencji. Organizatorami odpowiedzialnymi za część szkoleniową, tak jak i poprzedniej konferencji, byli Andrzej Kuźma - przewodniczący Wydziału Szkolenia OZPN w Nowym Sączu oraz Zbigniew Małek - wykładowca w IKF PWSZ w Nowym Sączu. Po uroczystym otwarciu konferencji przez prezesa OZPN - Antoniego Ogórka oraz Jerzego Ligęzę - przewodniczącego Rady Seniorów OZPN rozpoczęła się część szkoleniowa konferencji przygotowana przez trenera Zbigniewa Małka. Były to zajęcia treningowe z najmłodszą grupą trampkarzy (rocznik 2003 i 2004), kształtujące sprawność specjalną piłkarza nożnego i bramkarza z wykorzystaniem obwodu stacyjnego. W treningu uczestniczyli zawodnicy szkółki piłkarskiej Dunajca Nowy Sącz pod opieką trenerów Grzegorza Bączka i Grzegorza Kreta.

Na zakończenie części szkoleniowej konferencji odbył się mecz pokazowy między drużynami Szkółki Piłkarskiej Dunajca i Akademii Piłkarskiej Sandecji. Trenerami zawodników z rocznika 2002 byli Jacek Ruchała i Robert Kubiela. Mecz zakończył się remisem, a o zwycięstwie Sandecji zadecydowały rzuty karne. W podziękowaniu za udział w zajęciach treningowych i meczu pokazowym mali piłkarze otrzymali od OZPN słodycze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród uczestników konferencji pojawiła się liczna grupa nestorów piłkarstwa sądeckiego, członków Rady Seniorów przy OZPN w Nowym Sączu. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty, które wręczali prezes OZPN - Antoni Ogórek i przewodniczący Rady Trenerów OZPN - Janusz Świerad.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie władzom uczelni w osobach JM Rektora PWSZ prof. Zbigniew Ślipka oraz dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej dr. Tomasza Cisonia.

ZM, AK, cst

Na zdjęciu od lewej: Stefan Majewski, Marcin Dorna, Marian Kuczaj. Fot. NS