Michał Królikowski ponownie na czele Rady Trenerów MZPN
info_foto
ango | 2012-11-05 21:52:30

Rada Trenerów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wybrała nowe władze na kadencję 2012-2016. Przewodniczącym ponownie został Michał Królikowski.

AKTUALIZACJA

Wczorajszym obradom, jak zwykle w gościnnych progach Wydziału Odlewnictwa AGH, towarzyszyła zdecydowanie lepsza frekwencja niż w pierwotnym terminie przed kilku tygodniami. Władze MZPN reprezentowali prezes Ryszard Niemiec i wiceprezes Jerzy Kowalski. Obradom przewodniczył Ireneusz Adamus.

Red. Niemiec z pozycji prezesa MZPN podziękował trenerom za trud włożony w minionym czteroleciu. Teraz jednak chodzić będzie o jeszcze lepszą jakość pracy. - Jesteście solą futbolu, a efekty waszej pracy stanowić będą fundament rozwoju tej dyscypliny. Sytuacja jest trudna, bowiem systematycznie kurczy się dopływ funduszy, również do futbolu zawodowego, nie mówiąc już o amatorskim. Za kilka dni zbiera się Komisja ds. Współpracy z Samorządami MZPN, w trosce o to, aby samorządowcy nie cięli środków na futbol. Waga problemu jest ogromna, zawieszają działalność poszczególne drużyny, a nawet kluby. Szczególnie w kryzysie ujawniać powinien swą wartość warsztat trenerski. W stronę jego podniesienia powinien ukierunkować swe działania MZPN, a także PZPN. Zwłaszcza obecnie, pod batutą prezesa Zbigniewa Bońka, w końcu trenera, absolwenta Coverciano.

- Każdy z trenerów powinien spojrzeć w lustro i samokrytycznie zadać sobie pytanie: a co ja sam zrobiłem dla dyscypliny? Ilu dostarczyłem reprezentantów do poszczególnych reprezentacji Związku? MZPN bardzo liczy na mądrość trenerską, i to w skali zbiorowej. Problemem natury podstawowej pozostaje od lat przekraczanie granicy dzielącej wiek juniora od seniora. Należy temat wszechstronnie zbadać, zdiagnozować przyczyny słabości i podjąć konkretne kroki. W obliczu zbliżającej się rywalizacji w ramach Regions’ Cup należy wierzyć, że Małopolska doczeka się kolejnego sukcesu, choć w przeciwieństwie do poprzednich ostatnia edycja zakończyła się sportowym niewypałem. Cieszę się, że widzę dziś na sali wielu trenerów z pierwszego rzutu. Jest to bezcenne, bowiem wiedza i kompetencje są w wysokiej cenie również w waszym zawodzie. Zwłaszcza, że Małopolska plasuje się najwyżej w hierarchii krajowej pod względem liczby drużyn wysokiego wyczynu. Jest ich aż 6, na 34 miejsca w ekstraklasie i I lidze. Życzę Radzie Trenerów jak najwydajniejszej roboty w najbliższym czteroleciu - zakończył Ryszard Niemiec.

W imieniu Rady Trenerów sprawozdanie za okres 2008-2012 złożył jej przewodniczący Michał Królikowski. W skład RT wchodzili: Ryszard Kruk, zaś po jego rezygnacji w listopadzie 2011 Michał Królikowski - jako przewodniczący, Andrzej Turczyński - zastępca oraz Henryk Duda, Antoni Gawronek, Aleksander Hradecki, Antoni Kotwa, Andrzej Kuźma, Tadeusz Morgoł, Czesław Palik, Tadeusz Piotrowski, Jerzy Stokłosa, Franciszek Surówka, Henryk Szymanowski i Marian Tajduś. Trenerem Koordynatorem był Marian Cygan, a następnie kolejno Marek Kusto oraz Lucjan Franczak.

Rada Trenerów obradowała raz w miesiącu, odbyły się 44 spotkania o wysokiej frekwencji. Przedmiotem działalności były następujące zagadnienia: cykliczne opiniowanie wniosków Wydziału Szkolenia i Wydziału Gier w kwestiach struktury rozgrywek, terminarzy oraz opinie dotyczące obsady trenerów reprezentacji, a także innych bieżących problemów szkolenia.

Do obowiązków Rady Trenerów należało:
• (doskonałe - red.) organizowanie dorocznych konferencji szkoleniowych kadry trenersko-instruktorskiej na obiektach AWF w Krakowie. Sesje te cieszą się ogromnym i wciąż wzrastającym zainteresowaniem kadry szkoleniowej, również spoza Małopolski
• organizowanie Wiosennych Biegów Przełajowych
• wyłanianie reprezentacji MZPN
• organizowanie turniejów: Niepodległości w dniu 11 listopada, Święta Konstytucji w dniu 3 maja, prowadzenie dwumeczów z reprezentacją woj. śląskiego w miesiącach maj-wrzesień
• zorganizowanie i opieka nad turniejem halowym w kategorii juniorów młodszych i starszych o Mistrzostwo Krakowa i Małopolski.

Członkowie Rady Trenerów: prof. Henryk Duda i Michał Królikowski poprzez publikowanie na łamach „Futbolu Małopolskiego” materiałów szkoleniowych realizowali zadania Rady dotyczące tej problematyki. W zakres działalności Rady wchodziła także troska o poziom etyczno-zawodowy kadry trenerskiej. Członkowie Rady Trenerów Michał Królikowski i Andrzej Turczyński poprzez uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych w Barsinghausen uzyskali uprawnienia do organizacji kursów trenerskich w ramach PZPN. Odbyły się dwa kursy animatora piłki nożnej, cztery kursy PZPN C oraz dwa kursy UEFA B, po odbyciu których osoby w nich uczestniczące otrzymały uprawnienia do prowadzenia drużyn do IV ligi włącznie.

W dyskusji poruszono wiele wątków. Czesław Palik zgłosił postulat, aby trenerzy wyjeżdżający na staże trenerskie dzielili się doświadczeniami ze środowiskiem. Władysław Łach zaproponował powołanie zespołu, który kompetentnie zajmie się problemem przechodzenia z wieku juniora do seniora. Dariusz Wójtowicz odniósł się do meandrów etyki trenerskiej. Absolutnie nie powinno dochodzić do sytuacji podważania autorytetu trenerów zagrożonych utratą pracy. A niestety tak się dzieje, co gorsza robią to niekiedy szkoleniowcy akurat w danym momencie tejże pracy szukający… Władze piłkarskie powinny pochylić się nad wysokością opłat rejestracyjnych, które przy z reguły mocno nadwerężonych budżetach jeszcze pogłębiają problem braku środków finansowych w klubach.

Aleksander Hradecki, z racji zasług zaproszony do stołu prezydialnego, wspomniał o MZPN jako jedynym związku wojewódzkim, który już trzeci raz z rzędu zorganizował kursokonferencję poświęconą wyłącznie szkoleniu piłkarskiego narybku. W ostatniej konferencji uczestniczyło aż 280 trenerów. Rozgrywki halowe od dawna toczą się w czterech kategoriach wiekowych. Ogromną popularnością cieszy się czerwcowy turniej z okazji Dnia Dziecka, przed kilku miesiącami wzięło w nim udział blisko tysiąca dziewczynek i chłopców. Zasłużony szkoleniowiec poddał pod rozwagę, czy aby nie warto rozszerzyć juniorskie Biegi Przełajowe na Błoniach o kategorię trampkarzy.

Nader interesujący głos w dyskusji zabrał członek Rady Trenerów OZPN Nowy Sącz, Ryszard Dalewski. Jest wręcz czymś niepojętym, aby utalentowani zawodnicy przykładowo z Podhala zamiast do klubów małopolskich trafiali w zupełnie inne rejony kraju. A to dlatego, że małopolscy trenerzy nie przejawiają dostatecznego zainteresowania, albo w ogóle, by te talenty nie odjeżdżały w siną dal. Zaś formą zachęty dla podhalańskiej młodzieży z pewnością byłoby powoływanie najlepszych do kadr poszczególnych reprezentacji MZPN. Bo procesem selekcji powinny być objęte również te zakątki Małopolski, które są oddalone od Krakowa. O potrzebie znacznie mocniejszych kontaktów na linii kluby - sędziowie mówił były prezes PPN Kraków, a wcześniej bardzo ceniony arbiter Edward Iwański. Padł postulat zgłoszony przez Krzysztofa Szopę o reaktywowaniu Turnieju Europa.

Całkiem natomiast zbytecznym przejawem aktywności było wygłoszenie przez jednego z uczestników manifestu programowego o potrzebie uświadomienia sobie przez inne osoby zgromadzone na sali, że żyjemy w 21. wieku. Pustosłowie ma zawsze to do siebie, że nie trawi konkretów. I tak było w rzeczonym przypadku. Kiedy koniecznie chce się zabrać głos, choć nie ma się nic interesującego do powiedzenia...

Na potrzeby wyborów wyłoniono Komisje: Skrutacyjną (Andrzej Bahr, Jerzy Płonka), Wyborczą (Marek Konieczny, Krzysztof Szopa) oraz Uchwał i Wniosków (Jerzy Kowalik, Andrzej Turczyński).

Michałowi Królikowskiemu pomagać będą w obecnej kadencji następujący szkoleniowcy, obdarzeni w wyniku głosowania kredytem zaufania: Antoni Gawronek, Marek Górecki, Zdzisław Janik, Marek Konieczny, Jerzy Kowalik, Marek Kusto, Marek Motyka, Stanisław Owca, Krzysztof Szopa, Henryk Szymanowski i Dariusz Wójtowicz. Ale to wcale nie jest hermetycznie zamknięty krąg. Nadrzędną dewizą powinno być to, aby podwoje Rady Trenerów były otwarte dla każdego chętnego do pracy w niej.

JERZY CIERPIATKA