Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku - finał krakowski 6 listopada
info_foto
rk | 2018-11-01 08:20:06

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" dla miasta Kraków odbędzie się we wtorek, 6 listopada br., na obiektach Com-Com Zone w Krakowie-Nowej Hucie, przy ul. Ptaszyckiego.

Turniej będzie rozgrywany na kilku boiskach jednocześnie, każda drużyna rozegra co najmniej dwa mecze. W rywalizacji chłopców rywalizacja toczyć się będzie najpierw w grupach, a następnie systemem pucharowym. Dla dziewcząt obowiązuje system każdy z każdym.

Harmonogram turnieju 6 listopada 2018:
Godz. 10: U-12 chłopcy i dziewczęta
Godz. 12: U-8 chłopcy
Godz. 14: U-10 chłopcy i dziewczęta
Zbiórka drużyn na pół godziny przed rozpoczęciem zawodów, tj. odpowiednio o 9.30, 11.30 i 13.30.

Do rozgrywek o Puchar Tymbarku zgłosiło się w Krakowie prawie 100 drużyn, w kategoriach chłopców U-8, U-10 i U-12 po ok. 30. Do rywalizacji dziewcząt zgłosiły się 3 zespoły U-12 i 4 zespoły U-10.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych uzyskają awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną 2019 r.

Przypominamy, że:
- Zespół (i każdy z jego członków) biorący udział w turnieju winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających sport, a Organizator ma prawo weryfikacji tego faktu i żądania przedstawienia przez Trenera dokumentu właściwej polisy.
- Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników wydrukowanej z systemu, potwierdzonej pieczątką instytucji i podpisanej przez: a) w przypadku szkoły podstawowej - dyrektora szkoły; b) w przypadku UKS - prezesa UKS; c) w przypadku klubu sportowego - prezesa klubu; d) w przypadku podmiotów typu Inne - przez osobę widniejącą w KRS lub dokumentach założycielskich.
- Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu jest posiadanie: a) legitymacji szkolnej; b) oryginalnej zgody rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi podpisami (na załączniku Z1).

* REGULAMIN TUTAJ