6 czerwca na Clepardii finałowy turniej o Puchar Tymbarku
ango | 2013-05-31 16:25:41

Turniej finałowy na szczeblu miasta Krakowa „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rozpocznie się 6 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 8.00 na stadionie KS Clepardia w Krakowie, ul. A. Fieldorfa Nila 5.

Do turnieju finałowego zakwalifikowały się drużyny:
W kategorii dziewcząt: SP nr 162, SP nr 160, SP nr 119
W kategorii chłopców: SP nr 162, SP nr 2, SP nr 119, UKS SP Orły Kraków, SP nr 10, SP nr 129, SP nr 93

Przypomina się, że zgodnie z §4 pkt. 4, 5 Regulaminu rozgrywek „ Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
* Zespół biorący udział w Turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do Turnieju.
* Każdy z zawodników przybywający na rozgrywki zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze zdjęciem. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły lub prezesa UKS, aktualnych badań lekarskich (karta zdrowia lub lista potwierdzona przez lekarza) oraz zgody rodziców (załącznik nr 1).