11 i 12 czerwca dwudniowe szkolenie spikerów
ango | 2013-06-10 10:46:33

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klubów – Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN organizuje - za zgodą PZPN - 2-dniowe szkolenie spikerów zawodów piłkarskich, którego ukończenie upoważniać będzie do prowadzenie meczów I, II, III ligi oraz klas niższych. 

Planowany termin szkolenia to 11 i 12 czerwca 2013 roku. Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 11.06 o godzinie 9:00 na stadionie MKS Cracovia SSA w Krakowie przy ul. Kałuży 1. Szkolenie poprowadzą doświadczeni fachowcy posiadający stosowne certyfikaty PZPN. Program kursu, który przesyłamy w załączeniu, obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne z mikrofonem na stanowisku spikerskim MKS Cracovia SSA.
Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa MZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej od I ligi do klas niższych. Koszt kursu wynosi 250 zł od osoby
(bez kosztów dojazdu i zakwaterowania).

Zgłoszenia należy kierować do:
Tomasz Bałdys – kierownik kursu, tel. 694 464 979, tomasz.baldys@cracovia.pl
Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, mckonsulting2011@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz Klub z którym kandydat zamierza współpracować.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Małopolski Związek Piłki Nożnej, ul. Krowoderska 74, 31-158 Kraków
Bank PEKAO SA Kraków 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289, tytułem spiker.

Dowód wpłaty należy okazać organizatorom podczas rejestracji uczestników w dniu 11.06.2013 r. w godz. 8.30 - 9.00.

Biorąc pod uwagę potrzebę wypełniania wymogów licencyjnych przez Kluby, podnoszenia poziomu organizowanych zawodów oraz kreowania kulturalnych zachowań widzów, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym i zgłoszenie do szkolenia kandydatów.

PROGRAM SZKOLENIA TUTAJ