Zarząd PZPN postanowił: od wiosny 2019 powstanie Liga Makroregionalna U-19
ango | 2018-07-16 19:29:28

14 lipca 2018 r. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej - stosowną uchwałą - postanowił, że od rundy wiosennej sezonu 2018/2019 zostaną utworzone rozgrywki Ligi Makroregionalnej U-19.

Rozgrywki będą prowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w czterech grupach liczących po 8 drużyn
każda:
A: Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Podlaski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN
B: Kujawsko-Pomorski ZPN, Wielkopolski ZPN, Pomorski ZPN, Zachodniopomorski ZPN
C: Dolnośląski ZPN, Lubuski ZPN, Opolski ZPN, Śląski ZPN
D: Lubelski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN, Świętokrzyski ZPN

W rozgrywkach będą uczestniczyć po dwie najlepsze drużyny - mistrzowie i wicemistrzowie - rundy jesiennej 16 lig wojewódzkich w kategorii U-19.
Mistrzowie poszczególnych grup Ligi Makroregionalnej U-19 uzyskają awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów
U-18 w następnym sezonie.
W Lidze Makroregionalnej U-19 będą mogli brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym - w którym następuje
zakończenie rozgrywek - kończą 19 rok życia. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników, którzy w roku
kalendarzowym - w którym następuje zakończenie rozgrywek - kończą 17 rok życia i młodszych po uzyskaniu
pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.
Drużyny biorące udział w Lidze Makroregionalnej otrzymają z PZPN dofinansowanie w wysokości 12 500 złotych na
koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie itp.).

Wprowadzenie przez Zarząd PZPN Ligi Makroregionalnej U-19 spowoduje, że jesienią Małopolska Liga Juniorów Starszych rozegra rundę z udziałem 16 drużyn (15 kolejek). Po niej dwie najlepsze drużyny uzyskają awans, a pozostałych 14 drużyn wiosną rozegra rundę rewanżową z zaliczeniem punktów z jesieni.
Po rundzie wiosennej 2019 spadną do niższej klasy rozgrywkowej – zgodnie z przynależnością terytorialną – drużyny
zajmujące miejsca 14-16. Ilość drużyn spadających z MLJS może ulec zwiększeniu:
- o ilość drużyn wracających z Ligi Makroregionalnej U-19, a przynależnych terytorialnie do Małopolskiego ZPN
- o ilość drużyn spadających z CLJ, a przynależnych terytorialnie do Małopolskiego ZPN
Zwycięzcy czterech grup I ligi okręgowej (OZPN Tarnów, OZPN Nowy Sącz, Małopolska zachodnia, PPN
Kraków/Olkusz/Myślenice/Wieliczka) awansują do MLJS w sezonie 2019/2020.

Małopolska Liga Juniorów Starszych wystartuje - podobnie jak pozostałe małopolskie ligi młodzieżowe - w środę 15 sierpnia (zgłoszeniowa MLT 2005 - 25 sierpnia). W najbliższym czasie Wydział Gier MZPN przystąpi do tworzenia terminarzy.
Numery terminarzowe będą przyznawane według zajmowanych miejsc w końcowych tabelach sezonu 2017/2018 + 
beniaminkowie.
(ag)