Uwaga, sędziowie!
rk | 2013-04-24 11:53:42

Wydział Gier MZPN przypomina sędziom o obowiązku dostarczenia sprawozdania niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

Mówi o tym § 12 ust. 12 "REGULAMINU ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO IV LIGI I NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH SENIORÓW MZPN na sezon 2012/2013":

§ 12
12. Sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sprawozdania przesyłane drogą pocztową winny być wysłane listem poleconym priorytetowym we wskazanym terminie. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie niezwłocznie po zakończeniu spotkania osobiście do organu prowadzącego rozgrywki lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.