Uwaga, kluby i działacze!
rk | 2013-04-19 12:52:00

Przypominamy klubom oraz działaczom w okręgach i podokręgach MZPN, że w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 roku Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących przepisów gry w piłkę nożną na podst. uchwały nr X/234 z 27.09.2012 Zarządu PZPN, zmianie uległ zapis § 9 pkt 1a "Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów MZPN na sezon 2012/2013".

Otrzymał on następujące brzmienie:

1. Do protokołu sędziowskiego wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i zwrócone do sędziego na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje:

a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek.

b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, to nie może być zastąpiony, co oznacza, ze liczba zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona ( z zastrzeżeniem punktu c ).

c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiejkolwiek przyczyny, następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić.

Dotychczasowy zapis § 9 pkt 1a Regulaminu był następujący:
a. Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie pomniejszy liczbę zawodników rezerwowych. Podczas zawodów nadal można dokonać regulaminową liczbę zmian dla danej klasy rozgrywkowej.

Wydział Gier MZPN