Ważna informacja dla klubów
ango | 2017-07-27 14:51:25

Uprzejmie informujemy, iż do wykonania potwierdzenia zawodnika do klubu jako WOLNEGO lub WOLNEGO PO KARENCJI w Systemie Extranet, niezbędne jest posiadanie przez Kluby Sportowe konta na portalu kluby.pzpn.pl

W niedługim czasie potwierdzenie zawodników do klubów na zasadzie transferu definitywnego, bądź czasowego również będzie możliwe wyłącznie dla klubów posiadających takie konto.
Zobowiązuje się wszystkie Kluby Sportowe Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, nie zarejestrowane jeszcze na w/w portalu, do utworzenia konta najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2017 r. Wypełniony formularz (ze strony kluby.pzpn.pl) prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres:
biuro@mzpnkrakow.pl lub dostarczenie osobiście do Biura Związku – Kraków, ul. Solskiego 1


Ryszard Kołtun
Wiceprezes
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej