Planowany kurs spikerów piłkarskich
ango | 2017-05-17 16:39:53

MZPN po zakończeniu sezonu planuje zorganizowanie kursu spikerów dla klubów trzeciej ligi i klas niższych.

Zgłoszenia chętnych są przyjmowane do 31 maja 2017 roku. Wówczas będzie można określić dokładną datę rozpoczęcia jednodniowego kursu.

Bliższych informacji i zapisy przyjmuje Józef Cichoń, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN w Krakowie.
email: j.cichon1@op.pl
tel. 606 622 365