Zasady awansów i spadków w wojewódzkich ligach młodzieżowych MZPN w sezonie 2016-2017
rk | 2017-04-05 12:26:54

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu 30 marca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie zasad awansów i spadków w wojewódzkich ligach młodzieżowych MZPN w sezonie 2016/2017.

Uchwała nr 6/Z/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Zarządu MZPN w sprawie zasad awansów i spadków w wojewódzkich ligach młodzieżowych MZPN w sezonie 2016/2017

I. W związku z uchwałami Zarządu PZPN z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie zasad organizacji rozgrywek młodzieżowych szczebla centralnego w kategoriach wiekowych U-19, U-17 i U-15, Zarząd Małopolskiego ZPN postanawia, co następuje:

* MAŁOPOLSKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
- W sezonie 2016/17 mistrz MLJS zmierzy się w barażu o awans do CLJ z mistrzem Podlaskiego ZPN.
- Z MLJS spadną zespoły z miejsc 16-20.
- Jeśli mistrz MLJS uzyska awans do CLJ i z CLJ nie spadnie żadna z drużyn Małopolski, awans do MLJS zdobędą - w wyniku baraży - dwa najlepsze zespoły z lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia).
- Jeśli mistrz MLJS nie uzyska awansu do CLJ, a z CLJ nie spadnie żadna z drużyn Małopolski, awans do MLJS zdobędzie - w wyniku baraży - jeden najlepszy zespół z lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia).
- Jeśli mistrz MLJS nie uzyska awansu do CLJ, a z CLJ spadnie jedna z drużyn Małopolski, awans do MLJS zdobędzie - w wyniku baraży - jeden najlepszy zespół z lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia); w tym przypadku z MLJS spadnie dodatkowo zespół z 15. miejsca.
- W sezonie 2017/18 MLJS będzie liczyła 16 drużyn.

* MAŁOPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
- Kwalifikację do CLJM U-17 na sezon 2017/18 uzyska drużyna, która w wiosennych rozgrywkach Makroregionu zajmie wyższe miejsce (AP 21 Kraków lub Cracovia).
- Drużyna, która w wiosennych rozgrywkach Makroregionu zajmie niższe miejsce (AP 21 Kraków lub Cracovia) rozegra baraż o awans do CLJM U-17 z mistrzem rundy wiosennej w MLJM.
- W sezonie 2016/17 z MLJM spadną zespoły z miejsc 15-18.
- Awans do MLJM zdobędą - w wyniku baraży - dwa najlepsze zespoły z lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia).
- W sezonie 2017/18 MLJM będzie liczyła 16 drużyn.

* MAŁOPOLSKA LIGA TRAMPKARZY (rocznik 2002)
- Awans do CLT U-15 na sezon 2017/18 uzyskają zespoły, które w obecnych rozgrywkach MLT 2002 zajmą na koniec sezonu 1. i 2. miejsce.
- W sezonie 2016/17 z MLT spadną zespoły z miejsc 13-14.
- Awans do MLT zdobędą mistrzowie czterech lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia).
- W sezonie 2017/18 MLT będzie liczyła 14 drużyn.

* MAŁOPOLSKA LIGA MŁODZIKÓW
- W sezonie 2016/17 z MLM spadną zespoły z miejsc 13-16.
- Awans do MLM zdobędą - w wyniku baraży - dwa najlepsze zespoły z lig okręgowych (Kraków/Tarnów/Nowy Sącz/Małopolska zachodnia).
- W sezonie 2017/18 MLM będzie liczyła 14 drużyn.

Zobowiązuje się Okręgi i Podokręgi MZPN do wprowadzenia zmian w regulaminach młodzieżowych rozgrywek w sezonie 2016/17 uwzględniających postanowienia PZPN i MZPN.
II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes MZPN
Ryszard Niemiec