Zmarł Jerzy Ligęza
ango | 2017-03-13 16:38:04

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w szpitalu w Tarnowie wielce zasłużony dla sportu sądeckiego, wybitny trener, nauczyciel i działacz sportowy - Jerzy Ligęza.

Wychował wiele pokoleń nauczycieli wf i trenerów piłki nożnej stąd można go było nazwać „Trenerem trenerów”.

Wg „Panoramy Sportu Sądeckiego” Jerzy Ligęza (ur. w 1933 r. w Nowym Sączu), ps. „Duda”, miał dwie pasje: piłkę nożną i narty. W młodości należał do najwszechstronniejszych narciarzy (zjazdowców, biegaczy i skoczków) Sądecczyzny. Wychowanek Sandecji, zadebiutował jako junior w 1950 r. Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu następnie w 1957 r. AWF Warszawa. Podczas studiów jako obrońca grał – wspólnie z innym sądeczaninem Stanisławem Chwastowiczem w stołecznych klubach: II-ligowej Polonii i AZS AWF. Szkolił się wtedy pod okiem legendarnego Wacława Kuchara i jego mniej wtedy jeszcze znanego lwowskiego krajana Kazimierza Gorskiego. Trener klasy mistrzowskiej piłki nożnej, prowadził drużyny Sandecji, Dunajca, Limanovii. Jako wychowawcę wielu pokoleń piłkarzy, cenili go działacze, lubili sportowcy, nazywając „szlifierzem talentow”. W latach 1978–1992 był w b. województwie nowosądeckim koordynatorem ds. młodzieży PZPN. Wspólnie ze Zbyszkiem Małkiem ówczesnym trenerem młodzieży w Sandecji i wicedyrektorem Szkoły Sportów Letnich, pod patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja Czerwińskiego, opracowali program rozwoju piłki nożnej w Nowym Sączu. Razem prowadzili zajęcia z wyselekcjonowaną grupą najbardziej uzdolnionych dzieci. Z grupy tej wywodzą się m. in. Janczyk, Korzym, bracia Bastowie i Szufryn. Przez jego „ręce” przeszło dziesiątki znanych później piłkarzy, występujących w markowych klubach. Z czołowych klubów Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej i Podhala wyławiał najzdolniejszych chłopców powołując ich do kadry okręgu nowosądeckiego, zabierał na turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe.

W 1978 r. Jerzy Ligęza (razem z asystentem Zygmuntem Śledziem) poprowadził juniorów Sandecji najpierw do mistrzostwa Małopolski, a następnie do finałów mistrzostw Polski, w których zajęli czwarte miejsce w kraju. To było największe osiągnięcie klubu w tej kategorii wiekowej. Po Wiesławie Stawarzu objął funkcję pierwszego trenera drużyny seniorów Sandecji, która występowała wówczas w III lidze.

Był jednym z założycieli Rady Seniorów przy nowosądeckim OZPN, a od października 2009 r. stał na jej czele. Wspólnie z Alojzym Oraczem, Zbigniewem Małkiem (wykładowcą PWSZ) i Andrzejem Kuźmą, zorganizował na obiektach nowosądeckiej uczelni trzy konferencje metodyczno szkoleniowe dla trenerów i nauczycieli wf. W konferencjach tych uczestniczyli: Stefan Majewski Marcin Dorna, prof. Jerzy Talaga i trener Andrzej Strejlau. Jego dziełem była organizacja w Nowym Sączu ostatniego meczu z ORŁAMI GÓRSKIEGO Angażował się w dokumentowanie historii sądeckiego sportu. Był m.in. współautorem unikatowej wystawy na jubileusz 100-lecia Sandecji, współinicjatorem wmurowania na budynku klubowym tablicy upamiętniającej postać Tadeusza Koniecznego, najwybitniejszego sportowca w jej historii. Dziś to on przechodzi na stałe do naszej historii.

Cześć jego pamięci.