Obrachunki kadencji (9). PPPN Nowy Targ: na Podhalu bez zmian
info_foto
ango | 2016-06-21 06:58:10

Po raz drugi w obecnej kampanii wyborczej, podsumowującej kadencję 2012-2016 w terenowych strukturach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, do fotela prezesa aspirowało dwóch kandydatów. 

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej w szranki wyborcze z dotychczasowym prezesem, Janem Kowalczykiem, stanął Grzegorz Wrona. W wyniku tajnego głosowania elektorów, PPPN w Nowym Targu nadal będzie zawiadywać Jan Kowalczyk, który pokonał rywala stosunkiem głosów 48:17.

W zgromadzeniu, choć krótko, uczestniczył burmistrz Nowego Targu - Grzegorz Watycha. Władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali: prezes - Ryszard Niemiec, członek Zarządu - Jerzy Cierpiatka oraz przewodniczący Wydziału Gier - Ryszard Kołtun. Był obecny prezes OZPN w Nowym Sączu - Antoni Ogórek, któremu towarzyszył Robert Koral. W posiedzeniu również wziął udział zastępca przewodniczącego Rady Małopolskiej LZS - Aleksander Giertler. Uprawnionych do głosowania było 76 delegatów, z czego uczestniczyło 65.

W imieniu ustępującego zarządu złożył sprawozdanie Jan Kowalczyk. W PPPN Nowy Targ jest aktualnie zarejestrowanych 8400 zawodników, w tym uprawnionych 6438. W sezonie 2013/14 po raz pierwszy od wielu lat opracowano szczegółowy regulamin awansów i spadków. Z kolei w sezonie następnym wprowadzono gratyfikacje pieniężne dla klubów, które wygrywały rywalizację w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Zorganizowano międzypaństwowy turniej w Amp Futbolu, a także kilka imprez o charakterze charytatywnym. Doprowadzono do spektakularnego meczu między reprezentacją Podhalańskiego Podokręgu a krakowską Wisłą. Starą siedzibę Związku wyremontowano, w zeszłym roku PPPN znalazł lokum na Stadionie Miejskim w Nowym Targu.

Za udzieleniem absolutorium zawnioskowała Komisja Rewizyjna, do której sprawozdania wniesiono jednak słuszne zastrzeżenie, iż nie padły żadne liczby. A przecież chodzi o stan finansów i sposób ich rozliczania… Danuta Al Ani zgłosiła zatem postulat, aby na kolejnym Walnym takie dane koniecznie znalazły się w sprawozdaniu. A nie, co zebrani usłyszeli we wcześniejszej odpowiedzi, były tylko do wglądu…

Swój program, wraz z kilkoma zmianami względnie innowacjami, zaprezentował kandydat na prezesa, Grzegorz Wrona, który zasiadał w dotychczasowym Zarządzie. To samo, deklarując utrzymanie dotychczasowego kursu prowadzenia Związku, uczynił Jan Kowalczyk. Przewaga dotychczasowego prezesa była w głosowaniu wyraźna.

Z pozycji prezesa MZPN uznał red. Ryszard Niemiec współpracę na linii małopolska centrala - PPPN jako zadowalającą. Cieszy ponadto, że uległy poprawie relacje między Podokręgiem a OZPN Nowy Sącz. W żadnym jednak wypadku nie będzie zgody, aby Puchar Polski na Podhalu był uważany przez PPPN jako impreza nadrzędna wobec Pucharu Polski, nad którą sprawuje patronat Prezydent RP. Hierarchia w tej sprawie jest oczywista.

Sentymentalne wątki pobrzmiały w wypowiedzi Aleksandra Giertlera, urodzonego nowotarżanina, bardzo zasłużonego działacza LZS. To ważne, że właśnie w LZS trwa na Podhalu pokoleniowa sztafeta (na przykładzie rodziny Molitorysów: teraz Marka, a kiedyś jego stryja, Antoniego). Trudne początki PPPN, dokładnie z połowy lat 70. ubiegłego wieku, przypomniał pierwszy prezes Podokręgu, Stanisław Miechura.

Poniedziałkowe zebranie było okazją do złożenia podziękowań i pożegnania wieloletniego działacza, a w kadencji 2012-2016 wiceprezesa Zarządu PPPN Nowy Targ, Franciszka Siuty, który udzielał się w podhalańskim futbolu od przeszło dwóch dekad.

Delegaci przyjęli uchwały sprawie przyznania przez Zarząd PPPN odznaczenia „Odznaka Honorowa PPPN”, a także powołania Rady Seniorów. Nowy zarząd został zobowiązany do kontynuowania starań o utworzenia na Podhalu ligi okręgowej.

Zarząd PPPN Nowy Targ: prezes - Jan Kowalczyk oraz: Dariusz Cholewa, Jan Gluc, Bogusław Górnik, Janusz Kalata, Piotr Miśkowicz, Andrzej Nowobilski, Daniel Siwor, Gabriel Szumal, Henryk Święchowicz, Andrzej Tylka, Stanisław Wojtusiak.

Komisja Rewizyjna: Marek Ciężobka, Kazimierz Lichnowski, Walenty Pietraszek.

Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN (27 sierpnia w Krakowie): Jan Gluc, Bogusław Górnik, Janusz Kalata, Jan Kowalczyk, Andrzej Nowobilski, Gabriel Szumal, Henryk Święchowicz, Andrzej Tylka, Stanisław Wojtusiak.

Złota Honorowa Odznaka MZPN: Daniel Siwor.

Brązowa Honorowa Odznaka MZPN: Janusz Łojas, Lesław Rabiasz, Sławomir Sowa, Stanisław Szeliga, Andrzej Tylka, Grzegorz Wrona.

Medal 105-lecia MZPN: Henryk Święchowicz, Stanisław Wojtusiak.

Srebrna Honorowa Odznaka PZPN: Franciszek Siuta.

Ambasador Futbolu Nowosądeckiego: Danuta Al Ani, Bronisław Jabłoński, Jan Kowalczyk, Kazimierz Łapczyński, Marek Pranica, Andrzej Rabiański, Franciszek Siuta, Stanisław Trebunia.

Złota Odznaki OZPN Nowy Sącz: Danuta Al Ani, Stanisław Baboń, Zdzisław Filipek, Jan Gluc, Piotr Golec, Jan Kowalczyk, Krzysztof Leśniakiewicz, Krzysztof Ligęza, Stanisław Miechura, Marek Molitorys, Robert Możdżeń, Andrzej Obstalecki, Ryszard Piętka, Paweł Podczerwiński, Marek Pranica, Michał Rubiś, Franciszek Siuta, Dawid Stachura, Grzegorz Szczepaniec, Janusz Szczepaniak, Henryk Święchowicz, Daniel Traczyk, Stanisław Trebunia, Stanisław Truty, Krzysztof Waniczek, Tomasz Wróbel.

(JC)


Fot. Stefan Leśniowski (Sportowe Podhale)