Wyjaśnienie DRK PZPN
rk | 2016-05-14 08:54:20

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przedstawił (na wniosek WG MZPN i klubów III ligi małopolsko-świętokrzyskiej) wyjaśnienie dot. niejasności regulaminowych.

Przypomnijmy, że w związku z Uchwałą nr X/169 z 12.10.2015 r. Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z 3 i 
7.07.2008 r. Zarządu PZPN dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Zarząd MZPN wprowadził w Regulaminie rozgrywek III
ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 2015/2016 oraz w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN
na sezon 2015/2016, kilka zmian z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016.

Jedną z nich jest zmiana w § 10 pkt 2e:

"Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy niższej, o ile w danym sezonie
rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych)."

Pierwsza niejasność dotyczyła zawodników przybyłych w trakcie sezonu, np. w zimowym oknie transferowym, którzy nie mieli praktycznej możliwości rozegrania 50% spotkań w niższej klasie (np. III lidze). Czy w związku z nową treścią uchwały są wyeliminowani z gry w III lidze lub niższej klasie?

Drugą niejasną kwestią było, czy po rozegraniu ostatniego meczu Ekstraklasy zawodnik, który wystąpi minimum jeden raz w wyższej klasie, a nie przekroczy 50% gier w niższej będzie mógł zagrać w następnym dniu w rozgrywkach III ligi (lub
niższej klasy)? Czy przepis ten obowiązuje od zakończenia spotkania wyższej ligi czy od zakończenia jednego/wspólnego
terminu spotkań?

Wyjaśnienie Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN:
Ad. 1
W poruszonej sprawie, podstawę wyliczenia stanowi liczba rozegranych przez zawodnika meczów z ogólnej liczby meczów
rozegranych przez daną drużynę od dnia potwierdzenia zawodnika do klubu.

Ad. 2
Drużyna kończy udział w rozgrywkach w chwili zakończenia ostatniego meczu z jej udziałem, tak więc w omawianym przypadku, zawodnik, który nie uczestniczył w 50% meczów klasy niższej nie będzie mógł wystąpić w meczu klasy niższej.

Łukasz Wachowski
Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN